vineri, 11 octombrie 2013

Dar pentru micii pictori care au realizat expozitia APA CEA VIE, FOC RACORITOR

  (Vrei cartea publicata? O poti comanda accesand acest link)
Ce dar putea sa fie mai potrivit ca răsplată pentru munca micilor talente de la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti şi a profesoarei lor, d-na VIORICA COLPACCI, care au dat viaţă expoziţiei de pictură pe sticlă şi desen intitulată "Apa cea vie, foc răcoritor" în cadrul proiectului ATENEUL SF. CUV. PARASCHEVA decât o carte dedicată lor care poartă numele FÂNTÂNA ORTODOXIEI, alcătuită de pr. dr. TELEANU BOGDA-AUREL, coordonatorul proiectului acestui proiect parohial? 

Pentru edificare este suficient să cităm din "Introducerea" cărţii următoarele afirmaţii: "Ce reprezintă, prin urmare, „Ateneul Sfântului Pantelimon”? Un proiect cultural-duhovnicesc practic care, sub numele de „ateneu parohial”, speră să ofere mai micilor întreprinzători creatori de produse cultural-creştine un spaţiu vizionar cât mai „liber în Hristos”. 

Evaluând tot ceea ce a fost realizat până în această etapă în cadrul acestui proiect parohial experimental, putem afirma cu certitudine faptul că Mântuitorul nostru Hristos nu poate fi împărtăşit copiilor printr-o artă de „seducţie” dumnezeiească pentru că iubirea lui Dumnezeu nu presupune acte de „cucerire” care ar putea încălca grav libertatea umană. 

Dacă, după cum se exprimă Sf. Chiril al Alexandriei, "strălucirea iubirii este în noi chipul Mântuitorului nostru Hristos" rezultă că şi noi oamenii trebuie să învăţăm arta iubirii dumnezeieşti care nu înseamnă în nici un caz seducţie, ci în mod strict doar LIBERTATE ÎN HRISTOS. 

În mod firesc, se pune următoarea întrebare: Ce fel de libertate este aceasta? 

Este o libertate prin care omul se recucereşte pe sine, iar nu pe alţii! După exemplul Mântuitorului nostru Hristos, restauratorul omului constă tocmai în acest act de recucerire a propriului sine! 

Asta însemnă tocmai conştientizarea oamenilor că au pierdut ceva care merită recucerit. Ce am pierdut oare? INOCENŢA (în opinia noastră, de fapt, tocmai acest cuvânt, iar nu falsul puritanism, este sinonimul expresiei "sărăcia cu duhul")! Din acest punct de vedere putem face următoarea afirmaţie: "Inocenţă, Mântuitorul Hristos este personificarea numelui tău!"

(...) Ce se mai poate face când o întreagă societate începe să perceapă răul ca pe un fapt banal, iar oprobiul public nu mai funcţionează? Cu rezerva de a nu păcătui printr-un fals puritanism, răspunsul nostru, care este în acelaşi timp şi un apel, este următorul: Să fie susţinute acţiunile bisericeşti de încurajare a libertăţii în Hristos prin înlocuirea sistematică a păcatelor propagate de cultura de masă care au contribuit din plin la pierderea inocenţei societăţii româneşti cu virtuţile umane şi teologice care le corespund!  

Cuprinsul acestei cărţi, alcătuit din rezumatul unor predici cu un puternic conţinut moral şi misionar care stat la baza proiectului catehetic „Ateneul Sfântului Pantelimon”, reprezintă de fapt un apel la ecologizarea spaţiului public românesc. Acest apel pleacă de la premisa că adevărata binefacere nu constă într-o temporizare sau o banalizare a acţiunii răului, ci printr-o reală consolidare a propriei libertăţi interioare.

Cât de liber sufleteşte se mai poate simţi oare un om într-un prezent ameninţat de un viitor sumbru? Credem că absenţa libertăţii în Hristos este cea mai cumplită dintre oricare dinte bolile sufleteşti şi trupeşti de care poate suferi un om, aşa cum credem că omul cu cât va ajunge să se obişnuiască mai puţin cu păcatul, cu atât va fi mai liber şi îl va iubi mai mult pe Dumnezeu. 

Prezentul apel indică clar scopul precis oricărei acţiuni bisericeşti întreprinse în vederea ecologizării spaţiului public românesc şi anume contribuirea tuturor generaţiilor în viaţă la atingerea maturităţii întru credinţă a generaţiei HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR nu prin constrângere, ci prin împărtăşirea bucuriei întâlnirii creştine în spaţii publice deschise". 

Şi pentru că este o expoziţie de icoane, darul a fost completat cu o altă nouă carte, intitulată Opinie şi misiune. Schiţă de imagologie creştin-ortodoxă. Ambele cărţi, aşa cum se vede din dedicaţii, au fost alcătuite special pentru aceşti copii şi proiectele lor.


 

Niciun comentariu: