miercuri, 15 iulie 2009

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul (20 iulie 2009)

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul ocupă un loc important în cultul creştin ortodox. Apărător înflăcărat al credinţei în Dumnezeu, cu o viaţă îngerească, Sfântul Ilie este proorocul biblic cinstit cu mare evlavie de creştini, care au găsit în el un model.
Sfântul Ilie Tesviteanul era fiul lui Sovac, unul dintre profeţii Legii Vechi, care locuia în cetatea Tesve, dincolo de Iordan. El a trăit pe vremea lui Ahab, regele evreilor, care a domnit în ţinutul Samariei din Israel timp de 22 de ani.
Acest rege s-a căsătorit cu Isabela, o prinţesă feniciană din Sion, care se închina zeului Baal. Ahab, preţuind frumuseţea femeii mai mult decât credinţa în Dumnezeu, şi-a obligat poporul să se închine zeului Baal. Acest fapt a atras mânia lui Dumnezeu, care i-a încredinţat proorocului Ilie misiunea de a întoarce poporul la credinţa monoteistă. Ilie l-a mustrat pe regele Ahab şi l-a avertizat că va avea de suferit întregul popor din cauza păcatelor sale: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu”. După o rugăciune adresată lui Dumnezeu, Sfântul Ilie s-a retras pe malul râului Cherit, iar seceta şi foamea au cuprins întreaga ţară. După trei ani şi jumătate, dovedindu-se prin aceste minuni că numai credinţa în Dumnezeul unic este cea adevărată, poporul iudeu şi-a recunoscut greşeala de a se fi închinat zeului Baal, strigând: „Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat!”. La rugămintea Sfântului Proroc Ilie, Dumnezeu a trimis o ploaie care a îndepărtat seceta.
Dumnezeu a vrut ca acest profet sã fie ridicat în vãzduh, de unde nu s-a mai întors. Cunoscând apropiatul său sfârsit, Ilie îşi previne ucenicul, dar dispariţia sa misterioasă prin care şi-a încheiat viaţa rămâne una din tainele Proniei divine. În Sfânta Scripturã, în Vechiul Testament, s-au păstrat cuvintele ucenicului sãu Elisei: ``Pãrinte, Pãrinte, carul lui Israel şi caii lui``. Sfânta Scriptură ne spune că Ilie se va întoarce iarăşi pe pământ, la sfârşitul veacurilor, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, pentru a se lupta cu Antihristul.
În iudaism, se crede că Proorocul Ilie scote din încurcătură pe cei care se găsesc în situaţii dificile, fiind considerat binefăcător al săracilor şi prieten al celor umili. Această percepţie se datorează faptelor sale, cum ar fi, spre exemplu, minunea înmulţirii uleiului şi făinii văduvei din Sarepta, căreia i-a readus fiul la viaţă.
Proorocul Ilie este considerat de creştini unul dintre cei mai mari sfinţi. Datoritã vieţii sale sfinte şi aspre petrecute în pustia Iordanului, precum şi a râvnei sale pentru Dumnezeu, monahii creştini recunosc în el un părinte al lor, comparabil cu Sfântul Ioan Botezãtorul. Prin intermediul figurii profetului Ilie, Biserica ne invită să ducem „lupta inimii” care, cu ajutorul Duhului Sfânt şi prin post, rugăciune şi priveghere, eliberează omul de patimi. În Rusia şi în România, imaginea profetului Ilie este legată de fenomenele meteorologice. Atunci când plouă sau tună, în popor se crede că Ilie se plimbă pe cer în carul lui de foc şi că deţine puterea de a opri sau a face să se reverse ploaia. Această percepţie se întemeiază pe minunea prin care a întors poporul evreu la credinţa în adevăratul Dumnezeu.

Sărbătoarea prorocului Ilie Tesviteanul (20 iulie) este şi ziua Aviaţiei române, acest sfânt fiind considerat, începând cu anul 1913, ocrotitorul şi patronul aviatorilor. Acest fapt se datorează felului în care s-a săvârşit din viaţă, fiind purtat în văzduh pe un car de foc.
Ziua de 20 iulie, ziua de cinstire a Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul este numită şi Sântilie. În calendarul popular, ea marchează miezul verii pastorale, când ciobanii separă oile, iar pe munţi se organizează vestitele Nedei şi Sântilii. Fulgerele, trăsnetele şi tunetele din timpul furtunilor, în această perioada sunt corelate cu părerea populară că Sântilie trăsneşte dracii şi locurile în care aceştia se ascund. Scenariul ritual specific acestei zile conţine descântece pentru prevenirea sau îndepărtarea vijeliilor, grindinei şi ploilor torenţiale.

Niciun comentariu: